Uluslararası Tasarım Tescil

2003 yılından itibaren Avrupa Birlik üyesi ülkelerde geçerli olan tasarım tescil koruma sistemidir.
Sistem ile 28 Avrupa Birliği ülkesinde geçerlidir.Bu sistemin en önemli özelliği tescil edilen ve tescil edilmeyen tasarımlara sağladığı haklardır. Tescil ile sağlanan haklar tescil için yapılan başvuru ile başlarken, tescil edilmemiş tasarımlar ise tasarımın açıklanmasından başlayarak 3 yıl için tasarımın kopya edilmesini engellemektedir.
Tasarım tescil için yetkili merkez ispanya Alicante şehrinde kurulu OHIM dir.
Tasarım Başvurusu ve İşlemler:
Başvuru yapabilecekler;
Avrupa Birliği üye ülke vatandaşları
Dünya ticaret örgütü üye ülke vatandaşları
Paris Sözleşmesi taraf ülke vatandaşları
Türkiye de bu anlaşmalara taraf olduğundan T.C. vatandaşları tasarım tescil başvuru haklarından faydalanabilir.(Yerleşik tüzel kişiler dahil)
Başvuruda Gerekeneler;
Tasarımın örneği
Aynı sınıfta bulunan çoklu tasarımlar tek başvuruda toplanabilir.
Başvuru dili:
İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde başvuru yapılabilir.
İnceleme İşlemleri
Yapılan başvurular Türkiye deki tescil sisteminde olduğu gibi yenilik araştırmasına tabi tutulmaz.Şekli incelemeden sonra kabul edilir..
Tasarım Tescil ve Yayın:
Başvuru şekli incelemesinden sonra başvuru Topluluk tasarım bülteninde yayınlanır.Başvuru sahibinin isteği üzerine yayın 30 aya kadar erteleme hakkı vardır.
Koruma Şartları:
Tescilde asıl kriter tasarımın mutlak ayırtedici ve yeni olmasıdır.
Koruma Süresi
Tasarım tescillerinde koruma süresi 5 yıldır ve 25 yıla kadar 5 kez yenileme hakkı vardır.
Devir ve Lisans hakkı
Bir tasarım tescili lisansa ve devre konu olabilmektedir. Lisans Birlik üyelerinin tamamaında olabileceği gibi ülkeselde olabilir.
İtiraz Mercii
Topluluk tasarımda her türlü itirazlar için OHIM merkezine yapılmaktadır.