Tasarım Tescil İhtar

İhtarname, kazanılan hakların ihlal edilmesi durumlarında yazılı şekilde genellikle de noter yada hukuk ofisleri vasıtası ile hakkın ihlal edildiğini karşı tarafa bildirilmesine yarayan bir işlemdir. Tasarım ihtarname kapsamında, henüz hak kaybı ile ilişkili dava açılmadan önce durumu karşı tarafa hatırlatmaktır.

Kanunda özel şekilde sayılan zorunlu şartları ve genellikle belirten noterin araç şeklinde kullanıldığı hususlar hariç olmak kaydı ile; faks, mektup, mail, telgraf gibi yollar ile de karşı kesime bildirilebilir. Ayrıca ilgili yasada avukatlar aracılığı ile noter tarafından tasarım tescili ihtarname işlemi noterlerin görevleri arasında bulunmaktadır.

Bu gerekçelerden dolayı, tasarım tescil ihtarname çekme avukatlar aracılığı ile yapılması, sonrasından herhangi bir problem ile karşılaşılmaması açısından önemli unsurdur. İhtarname çekilmesinin ardından yaklaşık bir ay sonrasın da çekilen evrakı notere ileten arkasına karşı kesime ulaşıp ulaşmadığı konusunda tebliğ şerhini belirtmek gerekmektedir. Bunun karşı kesime bağlayıcılığı bakımından önemli olup karşı kesime bildirilmemiş bir ihtar yok hükmü şeklinde değerlendirilmektedir.

Tasarım tescili ile koruma altında olan tasarımlardan doğan hukuki hakların kullanılmasında en önemli aşamalardan birisi de tecavüz durumunun karşı tarafa bildirimidir.

Bu aşamada tasarım tescili ihtarname ile yasal süreç başlatmadan tecavüzün giderilmesi sağlanır. Firma ve kurumların hukuki davalar yoluyla hem zamandan hemde giderlerden kurtulmasını sağlar.