Tasarım Tescil Hakkı

Tasarım hakkı kazanılması açısından, yeni olan, yada daha önceden kamuoyu ile paylaşılmamış ayırt edici vasfında olan tasarımlarının kullanım hakkı tasarımın müracaat sahibine ait olması adına oluşturulan sistem içerisinde tasarım tescili yapılması gerekir. Tasarım tescil işlemlerinde hakkın başvuru sahibi tarafından kazanılması için tescil başvuru işlemin yapılması zorunludur.

Her tasarımın tescil işlemi yapılamaz.Genel toplum ahlakına ters düşen, kamu düzeni bozacak ürünlere ait işlem yapılamaz. Aynı süreçte belirgin ayırt ediciliği bulunmayan, yenilik vasfına sahip olmayan veya zorunlu şekilde kullanılmış tasarımın Türk Patent tarafından ile koruma kapsamına alınması söz konusu değildir.

Ülkemizde tasarımların tescil işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilir. Resmi kurum tarafından yapılan tescil işlemleri Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Eğer diğer bir ülkede de korunma sağlanmak isteniyor ise o ülkenin gerekli prosedürüne göre, tescil başvuru yapılması gerekmektedir