Tasarım İtiraz Dönemi

Yayın kararı verilmiş tasarım başvurusu ile ilgili olarak, şahıs veya tüzel kişilikler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirmek şartıyla, tasarım belgesinin verilmesine karşı Türk Patent ve Marka Kurumuna itiraz edilir.

Türk Patent nezdinde yapılacak itirazlar yazılı olarak ilan tarihinden itibaren altı (6) ay 180 gün içinde yapılır ve Yönetmelikte öngörülen itiraz
ücretleri ödenmeden işleme alınmaz. Türk Patent itiraz sahibinden, gerekli süre içerisinde yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler ister.

Yapılan itirazları ve gerekçeleri, kendi görüşlerini açıklayabilmesi savunma yapabilmesi adına müracaat hakkı sahibine iletilir.